Spelregels

Als u wilt sponsoren kunt u op de intekenlijst een bedrag invullen. Deze lijst is te bereiken via het kopje "meedoen". Daarnaast is een papieren lijst beschikbaar. Ook is het mogelijk naar info@murphys-law.eu of naar info@trekkertrekkiemoerkapelle een mail te versturen waarin u aangeeft de Run4Arnold te willen sponsoren. We verzoeken u in deze mail aan te geven om welk bedrag het gaat, uw gegevens, en de mededeling dat u akkoord gaat met de spelregels.

Het door u ingevulde bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal gereden meters. Een Full Pull (de maximale afstand) is 100 meter. Dat betekent dat het door u ingevulde bedrag maximaal met 100 vermenigvuldigd kan worden. Voor alle zekerheid bestaat ook de mogelijkheid om een maximumbedrag in te vullen.


Op de dag dat de run gereden wordt, 9 juni te Moerkapelle, zullen een aantal runs gereden worden. Daarom wordt op diverse tijdstippen bekend gemaakt hoe laat de Run4Arnold gereden wordt. De afstand die wordt gereden wordt officieel vastgesteld door de bemanning van de sleepwagen. U weet onmiddellijk na de run wat de afstand is.


Uit de sponsors wordt een naam getrokken. Dit gebeurt vlak voordat de run begint, omdat we iedereen de kans willen geven om mee te dingen naar de bijrijdersstoel. Het winnen hiervan is niet afhankelijk van de hoogte van de sponsoring. Vlak voor de run start hoort de winnaar van de stoel dat hij/zij is geloot. Meerijden geschiedt op eigen risico.

Het gehele proces wordt gewaarborgd door verschillende partijen; de sleepwagenbemanning stelt vast hoeveel meter er is gereden. De wedstrijdleiding controleert of dit eerlijk gebeurt en bepaalt de hoogte van de sponsorgelden. De notaris, mr. Ubachs, beheert het geld en ziet toe op correcte financiele afhandeling. Ook hij was een bekende van Arnold en vindt zijn motivatie in het doel.

We zullen de komende tijd regelmatig een update geven van de gelden die toegezegd zijn.


Enkele formele spelregels:

Door deelname als sponsor via de digitale of papieren intekenlijst, verplicht de sponsor zich tot storting van het sponsorgeld op of voor 15 juni op de derdengeldenrekening van notaris R.W. Ubachs te Waddinxveen (hierna te noemen: notaris), rekeningnummer NL77ABNA0472431757 onder vermelding van "sponsorgeld Run4Arnold". Het sponsorgeld wordt door de wedstrijdleiding op basis van het spelreglement vastgesteld.

De notaris zal niet controleren of het door het organisatiecomite vastgestelde sponsorgeld juist is vastgesteld.


Door storting van het sponsorgeld door de sponsor op voormelde rekening van de notaris machtigt de sponsor de notaris onherroepelijk en onvoorwaardelijk het sponsorgeld

over te maken op het rekeningnummer ten name van (naam onderzoek), hierna te noemen: "de begunstigde".De notaris houdt het sponsorgeld ten behoeve van de begunstigde vanaf de ontvangst op voormelde rekening tot de overmaking op de rekening van de begunstigde.De wedstrijdleiding is bevoegd de hoogte van het sponsorgeld vast tee stellen. DIt doet zij door het aantal gereden meters te vermenigvuldigen met het per meter ingelegde bedrag. Indien een maximumbedrag is aangegeven door de sposor wordt op basis van deze rekensom vastgestelde bedrag gemaximeerd tot het opgegeven bedrag.Team Murphy's Law stelt haar truck voor deze actie ter beschikking inclusief benodigde middelen. Het gaat hier om een technische sport. Mocht er een situatie van overmacht ontstaan en door (materiaal)pech niet door de truck van Murphy's Law kunnen worden deelgenomen wordt door de bestuurder van de truck een vervanger aangewezen die de desbetreffende run zal rijden.Er wordt van de gesponsorde gelden niets gebruikt om kosten te dekken, managers te betalen et cetera. Iedere cent komt het onderzoek ten goede, alle betrokkenen werken mee op basis van vrijwilligheid.